петък, 29 януари 2016 г.

За "робския" комплекс и историята

"Човекът се ражда свободен, а навсякъде е в окови. Някой може да се смята господар на другите, а сам е роб повече от тях"

Въпроси към българската историческа наука:

1) Русо мислил ли е, че всички хора ходят и тракат с окови?
2) Русо мислил ли е, че всички са роби и живеят в робство?
3) Иван Вазов смятал ли е, че на българите - индивидуално и колективно - им е надянат хомот като на добичета?
4) В езика има ли разлика между метафора, описание и анализ на реалност?
5) Не е ли важна задача на образованието да научи децата да различават метафорите от аналитичните понятия и дефинициите?
5) "Робство" аналитичен термин ли е или метафора в българската историческа наука?
6) "Съжителство" метафора ли е или чиста идиотия?

(Отделен въпрос е, че "съжителството" се оказа партенка и подобно описание на турското владичество с предложенията за промяна на програмите няма. Думата "съжителство" се използва само с контекст на "съжителство" на култури и традиции в ежедневието, което е нормална и легитимна употреба. Т.е. - в случая има огромна медийна манипулации и то от водещи журналисти.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар