събота, 15 ноември 2014 г.

ВСС и парламентът са на ход


Съдебната реформа не трябва да се изражда в абстрактна и празна конструкция, предполагаща произволни институционални и законодателни промени. За да не се стигне дотам, необходима е точна, конкретна оценка на реалните проблеми. Тези проблеми може би се знаят, но е редно това знание да бъде изразено в официални позиции на отговорни държавни органи. За сега такива оценки се срещат само в докладите на ЕК и разработките на неправителствни организации: време е отговорните държавни органи и на първо място ВСС и НС да излязат с авторитетна, официална позиция за работата на съдебната система и отделни нейни елементи. Например, по отношение на прокуратурата обществото не е получило подобна оценка по следните въпроси:
1) Каква е ролята на прокуратурата при избухването на казуса „Костинброд“? Защо прокуратурата прави съобщения, внушаващи ясно, че има подготвяна изборна манипулация, при положение, че казусът е най-малкото спорен и прокуратурата разполага с експертизи, които сочат, че става дума за нормални количества „надтираж“?
2) Каква е оценката на ролята на прокуратурата в казуса „Костинброд“ веднага след изборите при проведената мултимедийна пресконференция? Внушението на цялото представление отново беше, че се е подготвяла мащабна манипулация. Нищо от тези внушения не попадна в обвинението, което се ограничи до липса на достатъчен контрол. Защо – при явна липса на доказателства за умишлена манипулация – прокуратурата си е позволила да прави публично подобни внушения по казус с огромно обществено значение?
3) Каква е оценката на работата на прокуратурата по казуса с „тефтерчето Златанов“? Защо беше изкарано името на Плевнелиев, а беше спестено името на Пеевски, при положение, че и двете явно са присъствали в тефтера? Какъв е бил принципът на подбор при оповестяването на имената?
4) Каква е оценката за работата на прокуратурата по казуса „КТБ“? Половин година след като е ясно, че в банката е имало сериозно източване, все още сме на кота нула по отношение на вината, както за това, кой е раздал кредите, така и по това кой ги е получил и не ги връща? Какви мерки са предприети дотук срещу извършителите? Какви мерки са предприети за защитата на интересите на вложителите и на обществения интерес? Направила ли е всичко възможно, за да предотврати проблемите и да минимизира загубите за обществото?
5) Каква е оценката за работата на прокуратурата по казуса с т.нар. опит за убийство на Пеевски? (Реторичен въпрос.)
6) Оказал ли е Главният прокурор необходимия контрол и ръководство в тези и други случаи така че да гарантира, че действията на прокуратурата не са политически оцветени, в угода на управляващите партии?
7) Има ли нужда от създаване на специална парламентарна комисия, която да разследва детайлно аферата „КТБ“, включително действията на органите на съдебната власт в нея?
Подобни въпроси и подобна оценка трябва да бъдат дадени и по отношение на работата на съдилищата и ДАНС. Когато такива официални оценки са налице, реформите в службите и съдебната власт ще стъпят на здрава основа и ще добият още по-широка обществена поддръжка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар