четвъртък, 24 май 2018 г.

По Гогол: Неволи в Сочи

В околийския център Н. пристигна провинциален високопоставен чиновник от южните помешчества. Той беше горд човек и стъпваше по войнишки напето, но незнайно как още с пристигането му тръгнаха най-различни слухове, че е дошъл с една едничка цел - да поиска някаква голяма услуга от Губернатора.
Всички гадаеха каква ще е тази услуга. Едни твърдяха убедено, че става дума за много пари, други говореха за повишение, трети намекваха нещо за международното положение. Аркадий Р. - въпросният чиновник - вътрешно се дразнеше от тези нелепи предположения. Мисията му беше благородна: да възстанови доверието на Губернатора в южните помешчества и да разсее заблудата, че първият писмен документ на църковно-славянски е бил съставен не от негов крепостен селянин, а от монах от съседната околия. Година преди това Губернаторът беше изказал тази погрешна теза, което бе довело до всеобщо възмущение сред съгражданите и част от крепостните на Аркадий Р.
Тайно в душата си гостът допускаше, че осъзнал своята грешка, Губернаторът няма как да не го възнагради за благородния жест. Както е прието, Аркадий Р. не идваше с празни ръце в Н., а беше съставил списък от грандиозни начинания в минното дело, които щяха да превърнат малкото му южно помешчество в регионален енергиен и индустриален колос. За тази цел той беше готов да вложи целия доход от земите си за три години напред в сложна система от прокопани галерии, част от които трябваше да минат и под морското дъно.
Губернаторът слушаше Аркадий Р. с каменно изражение и на гостът дори му се стори, че при споменаването на подводната част на галериите безизразността премина в насмешка. Това смути чиновника и без да знае как той започна да се извинява за действията на своите предшественици и да се оплаква, че те са загубили доверието на Губернатора. Това прозвуча твърде верноподаннически и Аркадий Р. се ядоса, че се отклонява от целта си. Но вместо да се върне на галериите, от устата му потече обвинителна реч срещу модерните европейски нрави, които размиват традиционните ценности и властови отношения в обществото...
Губернаторът изглеждаше все по-отегчен и накрая промълви: "Благодаря Ви за визитата Аркадий. Р. Знаете ли, за галериите, които споменахте, идната седмица при мен ще дойде вашият приятел и, казват, съперник Бакардий Б. Хората говорят, че ще иска някаква услуга от мен, но никой не знае каква."

Няма коментари:

Публикуване на коментар