сряда, 6 септември 2017 г.

Честит празник на Съединението!


Съединението прави силата, когато една модерна държава уважава и разделението на властите, човешките права, върховенството на закона и политическия плурализъм.

Няма коментари:

Публикуване на коментар